Ο γύρος του κόσμου σε 80'

2018-07-17

Οι μαθητές ταξιδεύουν και μαθαίνουν τον κόσμο με τη βοήθεια έξι γεμάτων "αποσκευών ανακάλυψης".

 Συνεργάζονται και γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς δημιουργώντας πρωτότυπες κατασκευές.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:  Γ και Δ  Δημοτικού

Διάρκεια: 90΄