Η Ζωή στο Μουσείο

2016-11-10

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον όρο " Μουσείο".
Μέσα από βιωματικές δράσεις μαθαίνουν πέντε διαφορετικά μουσειακά επαγγέλματα. Δημιουργούν τη δική τους έκθεση αναγνωρίζοντας τη συμβολή του καθενός από αυτά τα επαγγέλματα στην επιτυχή υλοποίηση μίας έκθεσης. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές

 Δ', Ε', Στ' Δημοτικού

Διάρκεια: 70'