Τα φιλαράκια του πλανήτη

2017-02-01

Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον;
Πώς λειτουργεί ένα οικοσύστημα; Μέσα από βιωματικές δράσεις οι μαθητές αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Διαμορφώνουν νέες αξίες και συμπεριφορές αποκτώντας διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού (όλες τις τάξεις)*

*Διαφορετικές δραστηριότητες πραγμοτοποιούνται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών

Διάρκεια: 70'