Ανακύκλωση

2018-06-29

Μέσα από βιωματικές δράσεις και κατασκευές δίνεται έμφαση στην αξία της μείωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν από την διαδικασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον ως σύνολο.


Για τις μικρές ηλικίες η σωστή διαχείριση των σκουπιδιών προσεγγίζεται εστιάζοντας στην πρώτη ύλη των αντικειμένων συνδέοντας την ανακύκλωση με τη μουσική. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές

Νηπιαγωγείου και δημοτικού (όλες τις τάξεις)*

*προσαρμόζεται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών

Δίαρκεια 80'