Υδάτινος κόσμος

2016-08-22

Μέσα από βιωματικές δράσεις οι συμμετέχοντες γνωρίσουν τον κύκλο του νερού, τη σημασία του νερού για τη ζωή, καθώς και τη σπατάλη που πολλές φορές κάνει ο άνθρωπος χωρίς να το καταλαβαίνει. 

Με τη βοήθεια εντυπωσιακών πειραμάτων κατανοούν τη συμβολή του νερού ακόμα και στην παραγωγή ενέργειας.


Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές 

Νηπιαγωγείου /  Α, Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ         

Δίαρκεια 65'