Συναισθήματα

2017-02-09

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αξία των συναι­σθημάτων. Οι μαθητές με τη βοήθεια ομαδικών και μουσικοκινητικών παιχνιδιών γνωρίζουν και κατανοούν όλα τα συναισθήματα. Ανα­καλύπτουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη δια­χείριση των συναισθημάτων τους. 

Αφήνουν τη φαντασία τους ελεύ­θερη και δίνουν μορφή στη διάθεση τους μέσα από τις κατασκευές τους. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδιά

Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού

Διάρκεια: 70'