Όταν η Γη χορεύει...

2017-04-15

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την επιστήμη της σεισμολογίας. Γνωρίζουν τις σεισμικές κλίμακες που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες και μαθαίνουν πώς να προστατεύονται σε περίπτωση σεισμού. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη δική τους μακροσεισμική μελέτη αλλά και να δημιουργήσουν έναν σεισμογράφο!  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδιά

 Ε' και Στ΄ Δημοτικού

Διάρκεια: 60'