Συναισθήματα και Συμπεριφορές -                       Εγώ και η οικογένεια μου

2017-04-15

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αξία της καλής επικοινωνίας και της σωστής διαχείρισης των συναι­σθημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι μαθητές με τη βοήθεια παιχνιδιών κατανοούν τις διαφορετικές ανησυχίες που προκύπτουν σε μία οικογένεια. Αφήνουν τη φαντασία τους ελεύ­θερη και δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδιά

Νηπιαγωγείου και Α' Δημοτικού

Διάρκεια: 70'