Εκπαιδευτικά προγράμματα

2017-2018

Επιλέξτε τους τίτλους των προγραμμάτων για περισσότερες πληροφορίες.

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι γνωρίζουν τα μυστικά του διαστήματος και ανακαλύπτουν το ηλιακό μας σύστημα. Συνεργάζονται και κατασκευάζουν το δικό τους ηλιακό σύστημα χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αξία της διαπολιτισμικότητας, βασισμένο στην επιστήμη της Γεωλογίας. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ύπαρξη των διαφορετικών ηπείρων μαθαίνοντας πως κάθε ήπειρος αποτελείται από διαφορετικές χώρες στις οποίες ζουν άνθρωποι με ίσα δικαιώματα.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αξία της καλής επικοινωνίας και της σωστής διαχείρισης των συναι­σθημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι μαθητές με τη βοήθεια παιχνιδιών κατανοούν τις διαφορετικές ανησυχίες που προκύπτουν σε μία οικογένεια. Αφήνουν τη φαντασία τους ελεύ­θερη και δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πορεία της εξέλιξης της ζωής στη Γη. Ταξιδεύοντας από τη μεγάλη έκρηξη στα πρώτα βήματα της ζωής, στην κατάκτηση της ξηράς, την εποχή των δεινοσαύρων, των θηλαστικών εστιάζοντας στον τρόπο ζωής των προϊστορικών ανθρώπων.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αξία των συναι­σθημάτων. Οι μαθητές με τη βοήθεια ομαδικών και μουσικοκινητικών παιχνιδιών γνωρίζουν και κατανοούν όλα τα συναισθήματα. Ανα­καλύπτουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη δια­χείριση των συναισθημάτων τους.

Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον;
Πώς λειτουργεί ένα οικοσύστημα; Μέσα από βιωματικές δράσεις οι μαθητές αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Διαμορφώνουν νέες αξίες και συμπεριφορές αποκτώντας διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον όρο " Μουσείο".
Μέσα από βιωματικές δράσεις μαθαίνουν πέντε διαφορετικά μουσειακά επαγγέλματα. Δημιουργούν τη δική τους έκθεση αναγνωρίζοντας τη συμβολή του καθενός από αυτά τα επαγγέλματα στην επιτυχή υλοποίηση μίας έκθεσης.

Μέσα από βιωματικές δράσεις οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού. Μαθαίνουν πώς να τον αντιμετωπίζουν αλλά και πώς μπορούν να τον διαχωρίζουν από μια βίαιη συμπεριφορά, ή μια απλή διαμάχη.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχρονική αξία του παιχνιδιού που κρύβεται σε βάθος χρόνου.
Τα παιδιά παίζοντας και κατασκευάζοντας τα δικά τους παιχνίδια διαπιστώνουν πως τα παιχνίδια που παίζουμε σήμερα είναι ίδια με αυτά που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα, εκατοντάδες χρόνια πριν.

Μέσα από βιωματικές δράσεις και κατασκευές δίνεται έμφαση στην αξία της μείωσης και της επαναχρησιμοποίησης των υλικών καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν από την διαδικασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον ως σύνολο.